ອີກສະຖານທີ່ແອອັດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 09 ຄົນ

03 ຄົນຈາກ​ໂຮງ​ງານ​ ຢູ່ ເມືອງໄຊ​ທາ​ນີ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອທີ່ໄດ້ລາຍງານວັນທີ່ຜ່ານມາ;

04 ຄົນຈາກໂຮງ​ງານ​​ຕັດ​ຫຍິບ ຢູ່ ບ້ານໜອງ​ທາ​ເໜືອ; 01 ຄົນຈາກກຸ່ມ​ຕະຫຼາດ​ດົງ​ໝາກ​ຄາຍ; 01 ຄົນຈາກກຸ່ມໄປສົ່ງ​ສະ​ການ​ #ບ້ານສາາງນໍ້າມັນ ນະຄອນປາເຊ;

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button